Kezdőlap
https://energetikustanfolyam.hu/

Részlet a létesítményi energetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 582 01
 
A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Létesítményi energetikus
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: –

Szakmai előképzettség: 54 582 01 Épületgépész technikus

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3151 Energetikai berendezés vezérlője Hőközpont berendezés kezelője
3.1.3. Hőközpont és -hálózatkezelő
3.1.4. Hőközpontgépész
3.1.5. Hőközpontkezelő
3.1.6. Hőtechnikaiberendezéskezelő
3.1.7. Hűtéstechnikai berendezéskezelő
3.1.8. Hűtőközpont és -hálózat kezelő
3.1.9. Távfűtési hőközpontkezelő (központi irányítótermi)
3.1.10. Távhőellátó berendezés kezelője
3.1.11. Fűtőközpont-kezelő
3.1.12. Gőzhálózatkezelő
3.1.13. 3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus) Energiaelosztási technikus
3.1.14. Villamosenergia-technikus
3.1.15. 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
3.1.16. 3162 Energetikus Energiagazdálkodó
 
 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek energetikai szemléletű üzemeltetése
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-      Ellenőrizni és értékelni az épületfizikai jellemzőket
-      Meghatározni az épületenergetikai jellemzőket befolyásoló tényezőket
-      Diagnosztikai vizsgálatot végezni az állapotinformációk gyűjtéséhez
-      Kapcsolatot tartani a hatósági szervekkel, beszerezni a szükséges működési engedélyeket
-      Biztosítani az energiaellátó, tűz- és vagyonvédelmi, informatikai rendszerek üzemképes állapotát
-      Biztosítani az üzemeltetéshez szükséges anyag, eszköz és humán erőforrás meglétét
-      Biztosítani az épületgépészeti rendszerek üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát
-      Elkészíteni a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási, felújítási és költségtervét
-      Elemezni, értékeli és optimalizálni az energiafogyasztás költségtényezőit
-      Nyilvántartani és ütemezni az energetikai és környezetvédelmi ellenőrző mérések elvégzését
-      Adminisztrációs, energia- és költség-optimalizációs szoftvereket használni
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11421-12 Létesítményenergetikai rendszerismeret
4.4. 11422-12 Energiaellátó-rendszerek üzemeltetése
4.5. 11423-12 Energiafelhasználó rendszerek üzemeltetése
4.6. 11424-12 Közgazdasági és adminisztrációs feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
Záródolgozat leadása iskolai rendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára történő jelentkezés napjáig.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11421-12 Létesítményenergetikai rendszerismeret szóbeli
5.2.4. 11422-12 Energiaellátó-rendszerek üzemeltetése gyakorlati
5.2.5. 11423-12 Energiafelhasználó rendszerek üzemeltetése gyakorlati
5.2.6. 11424-12 Közgazdasági és adminisztrációs feladatok írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Tervdokumentáció alapján létesítmény karbantartási és üzemeltetési terv készítése
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% (készítés 25%, bemutatás 15%)
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Létesítmény idősoros hő/vagy villamos energiaszükségletének meghatározása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott létesítmény megvalósulási tervdokumentációja alapján idősoros hő/vagy villamos energiaszükségletének meghatározása szolgáltató szerződéskötéshez
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Létesítmény-energetikus komplex szóbeli vizsga
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák:
közgazdasági ismeretek
adminisztratív feladatok
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a létesítményi energetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. OKJ-s létesítményi energetikus szakképesítések,